Urlopy pracownicze – co pracodawca wiedzieć powinien

Nie ma efektywnej pracy bez efektywnego wypoczynku. Urlop rzecz święta, ale bywa, że… skomplikowana. Zwłaszcza, gdy jesteś pracodawcą. Zatrudniając pracowników, musisz wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Także w zakresie urlopów. Masz wątpliwości? Zajrzyj do naszej „urlopowej ściągi”.

  • Planowanie urlopów

Urlopy pracownicze powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.

Plany urlopów przygotowuje się w porozumieniu z pracownikami, tak żeby zapewnić ciągłość pracy. Nie ma określonego terminu na przygotowanie planu urlopu, zależy on od wewnętrznych ustaleń zakładu pracy.

  • Dwutygodniowy urlop

Pracownik raz w roku powinien skorzystać z nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który wynosi 14 dni kalendarzowych (czyli 10 dni pracy). Pozostały urlop można wykorzystać, dzieląc go na części.

  • Zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że zaległy urlop z roku 2016 należy wykorzystać do 30.09.2017 r.

Uwaga! Rozpoczęcie zaległego urlopu wypoczynkowego z dniem 30 września uważane jest za dotrzymanie terminu.

Na zaległy urlop wypoczynkowy pracodawca może wysłać pracownika obowiązkowo, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

  • Urlop na żądanie

W wyjątkowych, losowych sytuacjach pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie. Urlop taki należy zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku.

Uwaga! 4 dni możliwe do wykorzystania w ramach urlopu na żądanie nie są dniami dodatkowymi, są one ściągane z urlopu pracownika (20 lub 26 dni w ciągu roku).

  • Opieka nad dzieckiem zdrowym

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w tym okresie. Dwa dni wolnego (lub 16 godzin) przysługuje rodzicowi wychowującemu zarówno jedno, jak i dwoje czy troje dzieci.

  • Urlop okolicznościowy

W wyjątkowych okolicznościach pracownik może skorzystać także z urlopu okolicznościowego. Są to dodatkowe dni wolne w razie:

  • ślubu lub urodzenia się dziecka, a także pogrzebu: małżonka, dziecka, ojca, matki pracownika (przysługują 2 dni urlopu);
  • ślubu dziecka lub pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka (przysługuje 1 dzień urlopu).
  • Odbiór dni wolnych 2017 r.

Za święto wypadające w sobotę pracownik otrzymuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

W 2017 r. jedynym dniem wolnym przypadającym w sobotę jest 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości). Pracownikom przysługuje z tego tytułu inny dzień wolny.

Uwaga! Dodatkowy dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) co sobotnie święto.

Masz więcej pytań na temat urlopów? Zadaj je w komentarzu!