Czy w deklaracji VAT na potrzeby OSS można odliczyć VAT od firmowych kosztów?

deklaracja oss

Zapewne zastanawiasz się, czy możesz w deklaracji VAT na potrzeby OSS pomniejszyć należny VAT pobrany od konsumentów z Unii Europejskiej, o VAT od wydatków związanych z prowadzeniem działalności poniesionych w państwie członkowskim konsumpcji?

A może zastanawiasz się, czy VAT należny pobrany od konsumentów z Unii Europejskiej możesz pomniejszyć o VAT od krajowych zakupów (kosztów firmowych)?

W obu przypadkach prawidłowa odpowiedź to „Nie”.

Podatku VAT od wydatków związanych z prowadzeniem działalności poniesionych w państwie członkowskim konsumpcji nie można zaliczać na poczet dostaw wskazanych w deklaracji VAT na potrzeby OSS.


Wydatki te należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego mechanizmu zwrotu VAT (zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE) lub w trybie procedury przewidzianej w 13. dyrektywie VAT (dyrektywa Rady 86/560/EWG) lub za pośrednictwem krajowej deklaracji VAT, jeżeli podatnik zarejestrował się (ale nie ma siedziby działalności gospodarczej) w państwie członkowskim konsumpcji.

Czyli prościej mówiąc, skorzystaj z VAT-REF.

Podobnie podatku VAT od wydatków poniesionych w Polsce (związanych z prowadzeniem działalności) nie można zaliczać na poczet dostaw wskazanych w deklaracji VAT na potrzeby OSS.

VAT od krajowych wydatków możesz odzyskać poprzez wykazanie go w JPK_V7M (lub JPK_V7K).

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?

 

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com