Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, powinni zacząć stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą wartość 20 000 zł netto rocznie (lub kwotę proporcjonalnie niższą, jeżeli rozpoczynają taką sprzedaż w trakcie roku). Minister Finansów w wydanych rozporządzeniach wskazuje również, jaka sprzedaż może korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas, a jaka podlega ewidencji bez względu na wysokość obrotów. Co się dzieje jeżeli nie zainstalujesz kasy fiskalnej w terminie? Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej?

1. Grzywny za wykroczenia i przestępstwa

Kara za nierejestrowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej, waha się od minimalnej grzywny za wykroczenie skarbowe (aktualnie 185 zł) do prawie 18 mln zł, jeżeli czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo. Przewinienie podatnika którego wartość nie przekracza kwoty 9.250 zł to wykroczenie, powyżej tej kwoty mówimy o przestępstwie skarbowym.

Jeżeli więc zaniedbanie podatnika zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe mandat może wynieść od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia tj. od 185 zł do 37.000 zł.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w systemie stawek dziennych, wynosi od 616,60 zł do 17.758.080 zł.

Wyżej wymienione sankcje wynikają z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej
Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej

2. Mandat to nie jedyna kara!

Zgodnie z ustawą o VAT, za brak ewidencji obrotów przy użyciu kasy fiskalnej, organ podatkowy może wymierzyć również sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, za okres w którym przedsiębiorca powinien mieć kasę fiskalną.

Sankcja nie ma zastosowania do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Natomiast osoby prawne podlegają zarówno karze grzywny, jak i sankcji podatkowej.

3. Stracisz ulgę na zakup kasy

Należy nadmienić, iż dodatkowym skutkiem zainstalowania kasy fiskalnej po obowiązującym terminie jest bezpowrotna utrata prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy.