Ulga na złe długi w PIT i CIT

ulga na złe długi PIT

Dobra wiadomość dla firm, którym zdarzają się opóźnienia w płatnościach. Do tej pory musiałeś zapłacić podatek PIT lub CIT od wystawionej faktury, niezależnie od tego, czy otrzymałeś za nią zapłatę. Od przyszłego roku można będzie skorygować na minus przychód do czasu zapłaty należności przez kontrahenta.

Kto musi dokonać korekt z tytułu ulgi za złe długi:

1). Wierzyciel – dobrowolnie

Podatnicy, którzy nie otrzymają zapłaty za faktury sprzedaży w terminie 90 dni po upływie terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (rachunku), mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania tj. skorygować na minus przychód do czasu zapłaty należności przez kontrahenta.

2). Dłużnik – obowiązkowo

Jeżeli podatnik zapłaci za fakturę po upływie 90 dni od terminu płatności to wówczas taka faktura nie stanowi kosztu uzyskania przychodu do czasu zapłaty zobowiązania.

Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji, których termin płatności mija po 31.12.2019 r.

Kiedy można zastosować ulgę za złe długi?

Muszą zostać łącznie spełnione 3 przesłanki:

  1. Dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. Od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
  3. Transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Monika Salawa
Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! 
tel. 535 511 911
monika.salawa@solidnaksiegowa.com