Opodatkowanie handlu w internecie – będą duże zmiany!

VAT OSS

Sprzedajesz przez internet? Świadczysz usługi online? Twój roczny obrót przekracza próg 10 tys. euro? Szykuj się na zmiany. Nowe przepisy w zakresie rozliczania się z fiskusem wejdą w życie w styczniu 2021 roku.

Celem nowych ustaleń Komisji Europejskiej będzie wdrożenie w państwach członkowskich nowego systemu podatku VAT dla handlu w internecie, a tym samym ułatwienie przedsiębiorcom płynnego dostosowania się do zasad ujednoliconego rynku UE. Przepisy te mają również pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. Chodzi tu zwłaszcza o sprzedaż konsumentom unijnym towarów sprowadzanych spoza unii, prowadzoną na dużych platformach internetowych, jak Amazon czy AliExpress.  Część dostawców, którzy korzystają z tych platform, ignoruje przepisy i nie odprowadza podatku VAT, przez co ten nie trafia do budżetów poszczególnych państw członkowskich. Od stycznia przyszłego roku odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie VAT zostanie przesunięta na operatorów platform handlowych – organy podatkowe będą mogły domagać się od nich zwrotu podatku, jeżeli sprzedawcy spoza UE nie dopełnią swoich obowiązków.

Co to oznacza w praktyce?

Nowy system VAT dla sprzedawców internetowych

Kluczowym we wdrażaniu zmian będzie unijny portal dedykowany przedsiębiorcom internetowym. Od stycznia przyszłego roku internetowi sprzedawcy i usługodawcy, których roczny próg obrotu wynosi więcej niż 10 tys. euro, będą mieli obowiązek zarejestrować się w portalu VAT-OSS (odpowiedniku portalu MOSS, w którym obecnie rozliczają się większe podmioty świadczące usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne), by co kwartał złożyć w nim deklaracje podatkowe i wykazać w nich wartość sprzedaży w poszczególnych państwach UE.

Podatek od takich transakcji będzie płacony według stawek VAT obowiązujących w krajach konsumenta. Sprzedawcy pozaunijnych towarów o niskiej wartości (do 150 euro) także będą musieli dokonać rejestracji, ale w odróżnieniu od innych firm będą zobowiązani do składania deklaracji co miesiąc, a nie co kwartał (niezależnie od tego, czy w danym miesiącu doszło do sprzedaży).

Dalsze zmiany

Nowe przepisy doprecyzowały, jak rozliczać transport towarów spoza UE (np. kupionych od chińskiego sprzedawcy na AliExpress; VAT będzie naliczany w przypadku towarów z magazynów w UE, nawet jeżeli teoretycznie są one sprzedawane konsumentom przez firmy spoza UE) oraz do kiedy trzeba zapłacić podatek od takiego towaru.

Od stycznia transakcja taka zostanie podzielona na dwa rodzaje transakcji – wolną od VAT dostawę zagranicznego towaru do unijnego przedsiębiorcy (przedsiębiorca zachowa prawo do odliczenia podatku związanego z poniesionymi wydatkami) oraz opodatkowaną sprzedaż na rzecz unijnego konsumenta. Podatek od tej drugiej transakcji trzeba będzie odprowadzić razem z należnościami celnymi, zgodnie z art. 111 unijnego kodeksu celnego. W praktyce więc VAT na nowych zasadach trzeba będzie odprowadzić od każdego towaru, który trafi na terytorium UE.

Wszystkie zarejestrowane firmy będą miały obowiązek przechowywać ewidencję sprzedaży przez 10 lat na potrzeby kontroli fiskusa z zainteresowanego kraju unijnego.

Podsumowanie

Już za rok wejdą w życie unijne dyrektywy, a wraz z nimi zmiany dla osób sprzedających przez internet.

Jeżeli wiec:
– jesteś przedsiębiorcą
– sprzedajesz online towary lub usługi
– przekroczysz roczny próg obrotów 10 tys. euro
będziesz musiał:
 zarejestrować się w punkcie kompleksowej obsługi VAT-OSS
składać kwartalne lub miesięczne  deklaracje podatkowe, wykazując swoją sprzedaż do poszczególnych krajów UE

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com