Sprzedajesz przez internet? Co Brexit oznacza dla twojej firmy?

brexit

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Wraz z jej wystąpieniem rozpoczął się okres przejściowy, który potrwa do końca 2020 roku. W czasie jego trwania warunki handlu między Polską a Wielką Brytanią nie zmienią się, ale na przyszłe zmiany już warto się przygotować. Na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę?

Do końca okresu przejściowego Wielka Brytania będzie traktowana przez Unię jak państwo członkowskie, a więc nadal będzie uczestniczyć w jej jednolitym rynku, korzystać z programów unijnych oraz wpłacać składkę do budżetu europejskiego. Oznacza to tym samym, że relacje Polski z Wielką Brytanią na razie zostaną utrzymane w dotychczasowym kształcie, czyli:

 • zostanie utrzymany brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu;
 • nadal będzie można podróżować do/z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego;
 • towary eksportujemy do Wielkiej Brytanii według dotychczasowych zasad, czyli bez zgłoszeń celnych, dodatkowych dokumentów, niewymaganych do tej pory certyfikatów dla produktów;
 • ważność pozwoleń celnych wydanych przez władze Wielkiej Brytanii też zostaje utrzymana;
 • nie zmieniają się przepisy w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp.;
 • nie zmieniają się obowiązki dotyczące uzyskiwania licencji, pozwoleń, a także spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych;
 • utrzymane zostają dotychczasowe zasady transportu drogowego i lotniczego między UE a Wielką Brytanią;
 • kwalifikacje zawodowe dla przedstawicieli zawodów regulowanych zostają podtrzymane;
 • utrzymuje się też jednolity paszport dla usług finansowych.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców od 2021 r.?

Jeszcze nie wiadomo. Szczegóły współpracy gospodarczej między państwami Unii a Wielką Brytanią poznamy w trakcie okresu przejściowego (najprawdopodobniej niedługo przed jego zakończeniem) i będą one zależeć o treści nowej umowy o wolnym handlu. Negocjacje już się rozpoczęły.

Możemy być jednak pewni, że coś się zmieni – pojawią się nowe obowiązki i ograniczenia.

Nie możemy też wykluczyć, że do końca roku przyszłe relacje z Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane. Co wtedy?

Wtedy przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę scenariusz brexitu bez umowy od wystąpienia, czyli tzw. „brexit bezumowny”. Wówczas zasady handlu będą oparte w dużej mierze o zasady Światowej Organizacji Handlu, a co za tym idzie, zostaną wprowadzone dodatkowe cła i kontrole celne (jak obecnie dla krajów spoza Unii Europejskiej), zmienią się zasady rozliczania VAT i podatku akcyzowego, przedsiębiorcy i eksporterzy będą mieli obowiązek dostosować się do brytyjskich regulacji i ograniczeń dla firm transportowych.

Możliwe jest również wynegocjowanie umowy, która będzie dotyczyć tylko jakiejś części obszarów wzajemnych relacji, a reszta pozostanie na warunkach bez umowy.

Jak zminimalizować negatywne skutki zmian dla swojej firmy?
Jak przygotować się do bezumownego brexitu?  

Podczas okresu przejściowego warto przygotować się na zmiany.

Sprawdź poniższą listę i spróbuj zawczasu dostosować się do nowych wymagań, by potem nie namnożyć sobie dodatkowych problemów.

Co musisz wiedzieć? Co powinieneś sprawdzić?

 1. Czy jesteś gotowy na formalności celne, kontrole graniczne, czy wiesz jak przygotować zgłoszenie celne (PZC/SAD)?
 2. Czy wiesz jakimi cłami objęte będą towary, którymi handlujesz z Wielką Brytanią?
 3. Czy posiadasz europejski numer EORI, bez którego nie dokonasz zgłoszeń celnych w UE. Wnioskuj o jego nadanie na Platformie Elektronicznych Usług Skarbowo-Celnych. Importujesz lub eksportujesz do/z Wielkiej Brytanii albo realizujesz operacje tranzytowe z tego kraju? Musisz więc posiadać też brytyjski numer EORI, żeby móc złożyć zgłoszenie celne w Wielkiej Brytanii. Możesz wystąpić o jego nadanie na Portalu Gov.uk.
 4. Czy jesteś gotowy na zapłacenie VAT od importu towarów z Wielkiej Brytanii?
 5. Czy masz zawarte umowy z partnerami w Wielkiej Brytanii obowiązujące dłużej niż do 31.12.2020 r.? Czy jest możliwe wprowadzenie do nich np. dodatkowych zapisów zabezpieczających na wypadek niekorzystnych scenariuszy?
 6. Czy wysyłasz swoich pracowników do Wielkiej Brytanii i czy posiadają oni ważne dokumenty podróży – paszport oraz certyfikat Zielonej Karty.
 7. Na stronie Ministerstwa Finansów zapoznaj się z odpowiedziami na pytania przedsiębiorców w związku z brexitem w kwestiach celnych.
 8. Informacje na temat negocjacji z Wielką Brytanią możesz śledzić na stronie: brexit.gov.pl.

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące skutków brexitu, napisz w komentarzu.
Postaram się odpowiadać na bieżąco.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com