Pakiet e-commerce od 01.07.2021 r.

Od 01.07.2021 r. zacznie obowiązywać tzw. pakiet e_commerce. Zmiany w szczególności dotyczą przedsiębiorców:

  • sprzedających towary do konsumentów z Unii Europejskiej;
  • sprzedających usługi (np. produkty cyfrowe) do konsumentów z Unii Europejskiej;
  • sprzedających towary importowane z krajów trzecich, do konsumentów z Unii Europejskiej;
  • platform, które pośredniczą w sprzedaży towarów lub usług do konsumentów z Unii Europejskiej;

Konsument to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Warto przeanalizować swoją indywidualną sytuację, upewnić się czy obowiązują nas nowe limity oraz czy musimy rejestrować się do procedury OSS lub IOSS.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet e-commerce:

1. System OSS i limit 10.000 euro

Od lipca przestają obowiązywać limity sprzedaży wysyłkowej dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Zastępuje się je jednym limitem (dla wszystkich krajów Unii Europejskiej!) w wysokości 10.000 euro.

Od lipca 2021 r. po przekroczeniu progu 10.000 euro nasza sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała opodatkowaniu VAT w państwie kupującego konsumenta. Żeby rozliczyć VAT w Państwie konsumpcji będziemy mieć do wyboru:

1. Rejestrujemy się do celów VAT w każdym państwie Unii Europejskiej (do którego sprzedajemy produkty konsumentom) lub

2. Korzystamy z ułatwienia, rejestrując się do systemu OSS i składamy jedną deklarację z rozliczeniem podatku VAT dla wszystkich krajów unijnych.

W ramach tej samej procedury OSS możemy rozliczyć również sprzedaż usług na rzecz konsumentów z Unii Europejskiej np. produktów cyfrowych, gier, aplikacji.

Podsumowanie:

– rejestracja w systemie OSS

– kwartalne deklaracje

– nie ma obowiązku wystawienia faktury

2. System IOSS

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie towary importowane z krajów trzecich, bez względu na ich wartość, będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Przedsiębiorca może zarejestrować się do systemu IOSS, dzięki czemu uprości i przyspieszy dostawę przesyłki z krajów trzecich.

W przypadku przesyłek o wartości do 150 EUR można skorzystać z jednej z opcji:

  • Zarejestrować się do IOSS. Podatek VAT pobrać od kupującego już w momencie sprzedaży (w momencie kliknięcia „kup” w e-sklepie). Następnie w chwili dopuszczenia towaru do obrotu w UE okazać organom celnym numer nadany w ramach IOSS.
  • Skorzystać z procedury szczególnej dla operatorów pocztowych. W tej opcji VAT zostanie pobrany od kupującego przez operatora pocztowego/kuriera.

Podsumowanie:

– rejestracja w systemie IOSS

– miesięczne deklaracje

– obowiązek wystawienia faktury

3. Platformy internetowe

Niektóre platformy internetowe, pozwalające sprzedawać towary bezpośrednio klientom, staną się podmiotami pobierającymi podatek VAT.

Pobieranie podatku VAT przez platformy handlowe będzie miało zastosowanie w następujących transakcjach:

  • Import B2C przesyłek o wartości do 150 EUR do konsumentów z UE (gdzie platforma handlowa zdecydowała się na IOSS);
  • Wewnątrzunijna i krajowa sprzedaż towarów przez sprzedawców znajdujących się poza UE klientom na terenie UE;

Przykład

Firma spoza UE sprzedaje tablet o wartości 120 EUR klientowi w UE ze swojego magazynu w UE, za pośrednictwem polskiej platformy internetowej.

Po 1 lipca 2021 r.

Polska platforma, na której tablet jest sprzedawany, jest odpowiedzialna za pobranie podatku VAT od klienta i upewnienie się, że zostanie on przekazany właściwym organom.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Music: www.bensound.com