Sprawdź nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

paragon z NIP

1 stycznia 2020 r. zmieniają się przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów.

Nowe przepisy obowiązują wyłącznie w przypadku transakcji B2B, czyli pomiędzy firmami.

Od nowego roku faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Do końca 2019 r. gdy sprzedaż została zewidencjonowana na kasie fiskalnej, a nabywcą był inny przedsiębiorca (o czym nie wiedziałeś w momencie wystawiania paragonu) istniała możliwość wystawienia faktury do paragonu. Taka możliwość znika od 2020 r.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

Czy można wystawić fakturę do paragonu osobie prywatnej?

Nic nie zmienia się w zakresie wystawiania faktur do paragonów dla osób prywatnych (faktury bez numeru NIP). Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej (która nie posiada NIP) sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP. W takiej sytuacji ani na paragonie, ani na fakturze nie pojawi się NIP.

Kogo NIE dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0)

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera NIP-u nabywcy?

Ukarany zostanie zarówno sprzedawca, jak i nabywca. Oboje zapłacą dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100% podatku VAT, który został wykazany na fakturze

Co zrobić jeżeli kasa fiskalna nie posiada technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie?

Nowe przepisy nie zmuszają sprzedawców do wymiany kas fiskalnych! W takim wypadku kupujący musi poinformować sprzedawcę przy zakupie, iż nabywa towar lub usługę jako podatnik (więc będzie chciał fakturę na firmę). Sprzedawca nie będzie wtedy drukował paragonu, tylko wystawi takiemu przedsiębiorcy od razu fakturę z NIP.

Czy numer NIP mogę dopisać na paragonie ręcznie?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Monika Salawa
Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! 
tel. 535 511 911
monika.salawa@solidnaksiegowa.com