Towary zniszczone, gratisowe, wymienione lub przeterminowane w handlu internetowym. Czy stanowią koszt?

Towary zniszczone, gratisowe, wymienione lub przeterminowane w handlu internetowym

Podstawowa zasada działania sklepu internetowego wydaje się prosta. Sklep kupuje towary, by je potem odsprzedać. Są jednak wyjątki. W twoim magazynie mogą się znaleźć również takie towary, które nie będą przedmiotem sprzedaży, ale tzw. „wydania”. Co to za towary? I na jakich zasadach należy je rozliczyć?

Na początek uściślijmy. Prócz towarów na sprzedaż, możesz posiadać w swoim e-sklepie również:

 • Towary przeterminowane
 • Towary uszkodzone
 • Towary nierotujące
 • Towary wydane na potrzeby akcji promocyjnych
 • Towary gratisowe
 • Towary „ze starą szatą graficzną”, które zostały wymieniane na towary „z nową szatą graficzną”.

To towary, których nie sprzedajesz, ale wydajesz. Komu? Ustalmy po kolei.

1. Towary przeterminowane, uszkodzone lub nierotujące.

To towary, z którymi możesz postąpić w dwojaki sposób. Możesz je fizycznie zniszczyć (przygotowując odpowiedni protokół likwidacji) lub wydać (dokumentując wewnętrznymi dokumentami księgowymi):

 1. Pracownikom sklepu internetowego
 2. Swoim klientom

2. Towary przeznaczone na akcję promocyjną.

To towary, które wydajesz w ramach akcji promocyjnej. Akcję organizujesz po to, by zwiększyć sprzedaż, pozyskać nowych klientów lub uatrakcyjnić ofertę e-sklepu. Wydajesz je:

 1. Finalnym nabywcom (konsumentom)
 2. Dystrybutorom, hurtownikom, sprzedawcom detalicznym (kontrahentom)

3. Towary przeznaczone na „gratisy”.

To towary, które wydajesz podczas wydarzeń promocyjnych np. zbierając zamówienia podczas targów od klientów lub dostawców towarów.

4. Towary „ze starą szatą graficzną”

To towary, co do których otrzymałeś informację od producenta o zmianie szaty graficznej. Wydajesz je przedstawicielowi producenta, które w zamian za nie dostarcza ci towary „z nową szatą graficzną”.

Problem podatkowy: Czy koszt zakupu towarów wydawanych z magazynu w opisanych powyżej sytuacjach stanowi koszt uzyskania przychodów w sklepie internetowym?

Najpierw warto zastanowić się, czym tak naprawdę jest koszt uzyskanego przychodu. Żeby uznać wydatek za koszt:

 • musi on być poniesiony przez podatnika, czyli przez ciebie (konkretnie z twoich zasobów majątkowych), przy czym nie są kosztem wydatki, które zostały poniesione w ramach działalności, ale przez inne osoby;
 • musi być definitywny (rzeczywisty), czyli jego wartość nie zostanie ci zwrócona w jakikolwiek sposób;
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez ciebie działalnością;
 • musisz go ponieść w celu uzyskania, zachowania, zwiększenia lub zabezpieczenia przychodów;
 • musisz go właściwie udokumentować;
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów[1].

Powyższe punkty wskazują, że wydatki poniesione przez twój sklep internetowy na zakup towarów, których nie sprzedajesz, ale wydajesz z magazynu, możesz uznać za koszt w opisanych powyżej przypadkach 1, 2 oraz 3.

Wyjątkiem będzie tylko przypadek 4, czyli wymiana towaru „ze starą szatą graficzną” na towar „z nową szatą graficzną”. To neutralna podatkowo sytuacja, mówiąc szczegółowo – nie skutkuje ani rozpoznaniem przychodu, ani zaliczeniem go do kosztów jego uzyskania. W tej sytuacji następuje jedynie wymiana jednego towaru na drugi, która nie powoduje żadnej zmiany w majątku czy źródłach finansowania.

Podsumowanie:

Wydatki na zakup towarów przeterminowanych/nierotujących/uszkodzonych przekazanych pracownikom/klientom lub fizycznie zniszczonych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. To samo dotyczy towarów wydawanych na potrzeby akcji promocyjnych lub w ramach gratisu dla obecnych/potencjalnych klientów. Natomiast wymiana towaru „ze starą szatą graficzną” na towar z „nową szatą graficzną” jest neutralna podatkowo.[2]


[1] art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.

[2] interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.14.2019.1.DP