Sklep internetowy a procedura MOSS. Jak się rozliczać za świadczenie usług elektronicznych w UE?

Sklep internetowy a procedura MOSS. Jak się rozliczać za świadczenie usług elektronicznych w UE?

Sprzedajesz usługi elektroniczne zagranicznym klientom? W swojej ofercie masz treści cyfrowe, jak choćby e-booki, filmy czy utwory muzyczne? A może aplikacje? Wśród twoich klientów są osoby prywatne z Unii Europejskiej? Dzisiaj dowiesz się, czy powinieneś rozliczać VAT w procedurze MOSS.

W pierwszej kolejności odpowiedz sobie na pytanie, czy system MOSS cię w ogóle dotyczy?

Tak, jeśli:

 1. Masz klientów z Unii Europejskiej.
 2. Twoi klienci są niepodatnikami, a więc osobami prywatnymi lub firmami niezarejestrowanymi do VAT.
 3. Sprzedajesz usługi elektroniczne.

Spełniasz łącznie powyższe warunki? To tekst dla ciebie.

Co widnieje w przepisach?

Od stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT dla trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów (głównie osób prywatnych) zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

Zmiany te ujęłam w poniższej tabeli:

Usługi elektroniczne świadczone przez Ciebie na rzecz: Do końca 2014 r. Od 2015 r.
Niepodatnika z Unii Europejskiej Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w państwie UE, w którym przebywa niepodatnik

Według nowych zasad, od 2015 r. podatek VAT od usług elektronicznych musi być regulowany w państwie członkowskim konsumenta. W praktyce mogłoby to oznaczać, że musisz zarejestrować się do VAT w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym przebywają twoi klienci. Ale…

I tutaj mamy alternatywę…

Alternatywą stała się możliwość skorzystania z uproszczenia tzw. Mini One Stop Shop, czyli procedury MOSS. Dzięki niej nie musisz rejestrować się do VAT w krajach Unii Europejskiej. Zamiast tego:

– składasz elektronicznie kwartalne deklaracje VAT z informacją o świadczonych usługach elektronicznych,

– wpłacasz podatek VAT należny różnym państwom członkowskim UE do Urzędu Skarbowego w Warszawie, a Urząd Skarbowy w Twoim imieniu przekazuje podatki do poszczególnych krajów UE.

Co to są usługi elektroniczne?

Niby proste pytanie, a jednak… jak zwykle nie do końca. Spróbujmy uściślić odpowiedź.

Według art. 7 pkt.1. do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.[1]

Czyli? Pokażmy na przykładach.

Do usług świadczonych drogą elektroniczną zaliczamy:

 1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej np. oprogramowanie, jego modyfikacje lub nowsze wersje;
 2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
 3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 5. pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.),
 6. tworzenie i hosting witryn internetowych;
 7. automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i online;
 8. zdalne zarządzanie systemami;
 9. hurtownie danych online, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych;
 10. dostarczanie online przestrzeni na dysku na żądanie.
 11. uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień;
 12. oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych;
 13. sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek);
 14. automatyczna instalacja online filtrów na witrynach internetowych;
 15. automatyczna instalacja online zabezpieczeń typu firewall.
 16. uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów;
 17. uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
 18. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
 19. prenumerata gazet i czasopism publikowanych online;
 20. dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych;
 21. wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online;
 22. informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe);
 23. dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych;
 24. korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.
 25. uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
 26. uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
 27. uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 28. pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
 29. uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni.
 30. automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem;
 31. ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

Co zatem NIE jest usługą elektroniczną?

Nie jest nią sprzedaż:

 1. towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie,
 2. płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych;
 3. materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma;
 4. płyt CD i kaset magnetofonowych;
 5. kaset wideo i płyt DVD;
 6. gier na płytach CD-ROM;
 7. usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;
 8. usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);
 9. usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego;
 10. hurtowni danych off-line;
 11. usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;
 12. usług centrum wsparcia telefonicznego;
 13. usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty;
 14. konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu składania ofert;
 15. usług telefonicznych z elementem wideo, znanych też pod nazwą usług wideofonicznych;
 16. dostępu do Internetu i stron World Wide Web;
 17. usług telefonicznych świadczonych przez Internet.

 

Jak zarejestrować się do MOSS?

A więc spełniasz trzy wyżej określone warunki. Co musisz zrobić, by skorzystać z omawianych uproszczeń?

 1. W pierwszej kolejności powinieneś wypełnić formularz VIU-R, zaznaczając cel zgłoszenia: rejestracja.
 2. Wraz z formularzem VIU-R składasz także oświadczenie o zgodności adresu działalności gospodarczej z danymi rejestrowymi na VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną.
 3. Kolejny krok to przesłanie formularza za pomocą systemu e-Deklaracje – do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Jaki mam termin na rejestrację?

Według głównej zasady do MOSS rejestrujemy się z początkiem nowego kwartału. Wówczas rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym złożyliśmy formularz VIU-R.

Istnieje także możliwość rejestracji do MOSS wcześniej niż z początkiem kwartału, wtedy musisz złożyć VIU-R do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonałeś usługi elektroniczne.

Jak wygląda korzystanie z procedury MOSS?

System wygląda w następujący sposób. Wystawiasz faktury ze stawką VAT danego państwa członkowskiego UE. Na co dzień prowadzisz ewidencję sprzedaży, a co kwartał składasz deklaracje. Odprowadzasz też VAT do urzędu.

Przybliżmy każdy z tych etapów.

1. DEKLARACJE KWARTALNE

Twoja deklaracja to VIU-D. Składasz ją za okres kwartalny do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Terminy złożenia deklaracji VAT upływają zatem corocznie: 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia.

Obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy również tzw. deklaracji VAT zerowych, czyli takich, w których nie wykazujesz żadnych usług. Jeśli jesteś zarejestrowany, deklaracja VAT musi być złożona niezależnie od tego, czy świadczyłeś w tym czasie usługi elektroniczne.

Uwaga! Termin złożenia deklaracji (20. dzień miesiąca następujący po każdym kolejnym kwartale) obowiązuje cię również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (bramka systemu MOSS otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu).

Nie możesz też złożyć deklaracji VAT przed końcem okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że najwcześniej składasz ją elektronicznie pierwszego dnia po zakończeniu kwartału.

2. WPŁATA VAT DO URZĘDU

Najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale wpłacasz całą kwotę podatku należnego wynikającą z deklaracji VAT. Uiszczasz ją na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Co ważne, pieniądze wpłacasz w walucie euro. Rozdziału płatności pomiędzy państwa członkowskie dokonuje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

3. EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Twój obowiązek to także prowadzenie ewidencji sprzedaży usług elektronicznych w procedurze MOSS. Przechowujesz ją przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług elektronicznych. Udostępniasz natomiast elektronicznie na każde żądanie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście oraz organu podatkowego państwa członkowskiego twojego klienta.

4. FAKTUROWANIE

W odniesieniu do faktur obowiązują przepisy państwa członkowskiego naszego klienta. Przede wszystkim jesteś zobowiązany stosować taką stawkę VAT, jaka obowiązuje w danym kraju. W związku z tym będziesz musiał upewnić się co do swojej znajomości odpowiednich przepisów obowiązujących w krajach UE. Informacji na ich temat możesz szukać m.in. na stronach Komisji Europejskiej.


Masz więcej pytań dotyczących procedury MOSS?
A może chcesz się podzielić własnym doświadczeniem?
Pisz w komentarzach.


[1] Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej