Procedura OSS a kasa fiskalna – jak rozliczyć sprzedaż?

oss kasa fiskalna

Jeśli trafiłeś na ten artykuł, to zapewne jesteś sprzedawcą na Etsy (lub innej platformie sprzedaży) i zastanawiasz się jak podejść do tematu ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej po rejestracji w systemie One-Stop-Shop (OSS).

Zacznijmy od początku.

Jeśli posiadasz kasę rejestrującą, to zapewne sprzedawałeś produkty, które wymagały ewidencji na urządzeniu fiskalnym (np. biżuteria z elementami metali szlachetnych).

Zakładam, że przekroczyłeś limit sprzedaży dla osób prywatnych z Unii Europejskiej, zarejestrowałeś się do VAT OSS i zastanawiasz się jak dokumentować taką sprzedaż na kasie fiskalnej.

Kasa fiskalna a VAT OSS

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Sprzedaży objętej systemem VAT OSS nie nabijasz na kasę fiskalną.

Dlaczego?

Musisz sięgnąć do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

W art. 111 ust. 1 ustawy przeczytasz: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.”

Naturalnie w niektórych sytuacjach można korzystać ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej. Są też produkty i usługi, których sprzedaż oznacza, że obowiązkowo kasę fiskalną musisz posiadać np. wspomniana sprzedaż biżuterii z udziałem metali szlachetnych. Temat ten nie jest jednak przedmiotem tego artykułu.

Kluczowym słowem jest więc tutaj „sprzedaż”. Chodźmy dalej.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 „sprzedaż” to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Tak, polskie przepisy nie są proste 🙂

Jednym słowem, sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu na terytorium naszego kraju (czyli w Polsce), nie musi być ewidencjonowania na kasie fiskalnej. A sprzedaż w ramach VAT OSS podlega opodatkowaniu w kraju zamieszkania twojego klienta – konsumenta.


Przygotowujesz się do procedury VAT OSS dla własnej działalności gospodarczej? Nie zapomnij również o nowych oznaczeniach transakcji WSTO EE.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com