Czym jest unikalny numer referencyjny w procedurze OSS?

numer referencyjny OSS

Jeśli korzystasz z procedury OSS, po zakończeniu każdego kwartału będziesz musiał złożyć specjalną deklarację, rozliczającą VAT w ramach procedury One-Stop-Shop.

Po tym jak elektronicznie złożysz do właściwego urzędu deklarację VAT na potrzeby procedury OSS, w odpowiedzi zwrotnej otrzymasz wiadomość e-mail. W wiadomości tej będziesz poinformowany o nadaniu twojej deklaracji unikalnego numeru referencyjnego.

Przykład: unikatowy numer referencyjny (UNR): PL/PL8239310017/Q3.2021.

Numer ten składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji (Polska), indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT podatnika i odpowiedniego okresu rozliczeniowego.

Pamiętaj, żeby dokonując wpłaty podatku VAT na konto urzędu podać ten numer. Dzięki czemu urząd powiąże ze sobą deklaracje i płatności.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Music: www.bensound.com