Pojazdy w firmie a opłaty za korzystanie ze środowiska

sprawozdanie środowiskowe

Przedsiębiorcy, którzy używają samochodu lub motocykla w prowadzonej działalności gospodarczej, do końca marca 2020 r. muszą przygotować wykaz zawierający informacje o korzystaniu ze środowiska.

Nie zawsze wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłaty środowiskowej.

Kogo dotyczy sprawozdanie?

Obowiązek przygotowania sprawozdania  dotyczy każdego przedsiębiorcy (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne, partnerskie,  spółki z o.o. i spółki akcyjne),który wykorzystuje samochody (osobowe, ciężarowe) lub motocykle:

– będące środkiem trwałym

– w leasingu

– nieprowadzone na środki trwałe do firmy (w ramach dawnej „kilometrówki”)

Wymagane dokumenty

Wykaz zawierający informacje w zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2020 r. za rok 2019.

Wykazu za 2019 r. nie składamy
 do urzędu marszałkowskiego, jeżeli roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł. Co nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty – podpisanych przez upoważnioną osobę.

Wykaz środowiskowy za 2019 r. należy złożyć do urzędu marszałkowskiego, jeżeli roczna wysokość opłaty przekracza 100 zł.

Wszystkie informacje o stawkach oraz aktualne formularze zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Deklarację można wypełnić i złożyć samodzielnie w programie EkoPłatnik – (instrukcja wypełnienia)

Opłaty

Opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacamy do urzędu, tylko jeżeli ich roczna wysokość przekracza 800 zł.

Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku składania wykazów do urzędu (dotyczy wykazów, w których roczna wysokość opłaty przekracza 100 zł).

Opłata naliczana jest od wielkości wprowadzonych do powietrza zanieczyszczeń.
Wysokość zobowiązania wyliczana jest według wzoru:

Opłata środowiskowa = ilość spalonego paliwa wg danych z faktury x jednostkowa stawka opłaty

Podsumowanie:
Jeżeli roczna wysokość opłaty wynosi:
- od 0 zł do 100 zł - nie składam wykazu i nie wpłacam opłaty do urzędu;
- od 101 zł do 800 zł - składam wykaz, ale nie wpłacam opłaty do urzędu;
- od 801 zł - składam wykaz i wpłacam opłatę do urzędu;
Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com