Indywidualne rachunki bankowe od 2020 r.

indywidualne rachunki bankowe

Od 1 stycznia 2020 r. każdy przedsiębiorca (również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), będzie posiadał indywidualny rachunek bankowy w urzędzie skarbowym, na który będzie opłacał podatki:

  • PIT (w tym PIT od wynagrodzeń pracowników)
  • CIT
  • VAT

Po raz pierwszy wpłaty na indywidualny rachunek bankowy dokonamy w styczniu 2020 r. za miesiąc grudzień 2019 r. (lub za IV kwartał 2019 r.).

Indywidualny numer rachunku bankowego można wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów (tutaj).

Indywidualny rachunek bankowy będzie używany wyłącznie do dokonywania wpłat podatków. Nie będą na niego dokonywane zwroty nadpłat (te jak dotychczas zostaną przekazane na zwykły rachunek bankowy zgłoszony w urzędzie).

Nic nie zmieni się w kwestii rachunku bankowego do opłacania składek ZUS. Zobowiązania wobec ZUS wpłacamy (jak do tej pory) na indywidualne konto w ZUS.

Monika Salawa
Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! 
tel. 535 511 911
monika.salawa@solidnaksiegowa.com