Etsy a system OSS – czy musisz się zarejestrować?

etsy oss

Jeśli otrzymałeś od Etsy komunikat dotyczący rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi w zakresie VAT i zastanawiasz się: czy dotyczy to twojej firmy i jak się zarejestrować, jesteś w dobrym miejscu.

System OSS a sprzedaż produktów fizycznych (towarów)

Jeśli do tej pory sprzedawałeś produkty fizyczne (towary) dla konsumentów z Unii Europejskiej – ta zmiana ciebie dotyczy!

* Konsument to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

System OSS i limit 10.000 euro

Od lipca przestają obowiązywać limity sprzedaży wysyłkowej dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Zastępuje się je jednym limitem (dla wszystkich krajów Unii Europejskiej łącznie!) w wysokości 10.000 euro tj. 42.000 złotych.

Pamiętaj, że do limitu 10.000 euro wlicza się również sprzedaż usług na rzecz konsumentów z Unii Europejskiej np. produktów cyfrowych, gier, aplikacji.

Od lipca 2021 r. po przekroczeniu progu 10.000 euro nasza sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała opodatkowaniu VAT w państwie kupującego konsumenta. Żeby rozliczyć VAT w Państwie konsumpcji możemy wybrać jedną z dwóch opcji:

1. Rejestrujemy się do celów VAT w każdym państwie Unii Europejskiej (do którego sprzedajemy produkty konsumentom) lub

2. Korzystamy z ułatwienia, rejestrując się do systemu OSS i składamy jedną deklarację z rozliczeniem podatku VAT dla wszystkich krajów unijnych.

Czym jest punkt kompleksowej obsługi (OSS)?

OSS to system elektroniczny, który pozwala uniknąć rejestracji do VAT w poszczególnych państwach UE. Rejestrujesz się tylko w Polsce, składasz kwartalną elektroniczną deklarację wykazując w niej kwoty VAT przypadające na poszczególne kraje UE, wpłacasz VAT do polskiego urzędu – a ten przekazuje odpowiednie kwoty do poszczególnych krajów UE.

Jakiego rodzaju sprzedaży dotyczy OSS?

System OSS dotyczy:

  1. Sprzedaży towarów na odległość konsumentom z Unii Europejskiej
  2. Sprzedaży usług elektronicznych (cyfrowych) świadczonych dla konsumentów w Unii Europejskiej

Jak zarejestrować się w OSS?

Od 1 kwietnia 2021 roku można złożyć elektroniczne zgłoszenie rejestracyjne. Jednak nie jest ono równoznaczne z rejestracją do procedury. Na dzień publikacji niniejszego artykułu trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce).

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów:

VIU-R (OSS) Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (OSS) tutaj >>>

Zgłosiłem się do OSS – o czym muszę pamiętać?

  1. Sprawdź swoje ustawienia na koncie Etsy, dbaj o ich aktualność. Zwróć uwagę, czy do ceny produktu doliczany jest VAT obowiązujący w kraju danego konsumenta z UE.
  2. Prześlij elektronicznie kwartalną deklarację podatku VAT za pośrednictwem portalu OSS oraz zapłać podatek VAT wynikający z deklaracji do polskiego urzędu.
  3. Prowadź przez 10 lat rejestr sprzedaży OSS.

Nie przekraczam limitu sprzedaży 10.000 euro – czy muszę rejestrować się do OSS?

Jeśli wartość sprzedaży nie przekracza limitu 10.000 euro, nie ma konieczności rejestrowania się do OSS. Sprzedaż do limitu traktujemy jak sprzedaż krajową, stosując odpowiednią krajową stawkę VAT (zw do 23%).

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Music: www.bensound.com