Etsy a procedura IOSS od 01 lipca 2021

IOSS Etsy

Od 1 lipca 2021 r. zmienia się rola wielu podmiotów, które prowadzą platformy sprzedaży. W tym Etsy. Od tej daty platformy internetowe, ułatwiające dostawę towarów (towarów importowanych i sprzedawanych konsumentom z Unii Europejskiej), staną się podmiotami pobierającymi podatek VAT.

W przypadku określonych transakcji Etsy będzie włączone do dostawy towaru.

Jak będzie wyglądać rozliczenie?

Przyjmuje się pewną „fikcję prawną”, która polega na podzieleniu sprzedaży na dwie części.

  1. Pierwsza będzie odbywać się między dostawcą towaru a Etsy (dostawa B2B)
  2. Druga to dostawa między Etsy a konsumentem z kraju Unii Europejskiej (dostawa B2C)

Jakich transakcji dotyczą nowe przepisy?

Pobieranie podatku VAT przez platformę handlową będzie miało zastosowanie w następujących transakcjach:

  • sprzedaż towarów na odległość (do konsumenta z UE) towarów importowanych o wartości do 150 EUR  (gdzie platforma handlowa zdecydowała się na IOSS);
  • wewnątrzunijna i krajowa sprzedaż towarów przez sprzedawców znajdujących się poza UE klientom na terenie UE;

Etsy przejmie pewne obowiązki

Etsy pobierze VAT od niektórych towarów fizycznych sprzedawanych konsumentom z Unii Europejskiej, które są importowane do Unii Europejskiej. Import oznacza, że towar znajduje się w kraju poza UE (np. Chiny, USA) i zostaje „sprowadzony” do UE.

Etsy automatycznie pobierze i odprowadzi podatek od konsumentów z Unii Europejskiej w przypadku towarów fizycznych o wartości mniejszej lub równej 150 EUR.

Każdy kraj Unii Europejskiej sam ustala stawkę VAT.

Kupujący konsumenci zobaczą oszacowaną kwotę VAT podczas przeglądania produktów w wyszukiwarce i wynikach wyszukiwania oraz na stronach ofert. Zobaczą też oszacowaną kwotę VAT po dodaniu produktu do koszyka. Ostateczna wysokość VAT zostanie obliczona na etapie realizacji transakcji.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com