Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych?

Przedsiębiorcy mogą nie być świadomi konieczności pobrania zryczałtowanego 10% podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie podatku.

Skąd wziął się problem?

Obowiązek odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku wynika wprost z ustawy o CIT. W art. 21 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy czytamy, że podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Oznacza to, że Polska firma kupująca bilety lotnicze od zagranicznego przewoźnika na terytorium RP, musi odprowadzić do urzędu skarbowego 10% podatek.

W teorii zagraniczni przewoźnicy powinni pomniejszyć cenę biletu o wartość podatku. Problem polega na tym, że żadne linie lotnicze nie zgodzą się na zmniejszenie ceny biletu o 10% – szczególnie przy zakupie przez Internet. W rezultacie to nabywcy biletów zobowiązani są pokryć z własnych środków równowartość podatku u źródła.

Kto jest zobowiązany do pobrania podatku?

Do pobrania 10% podatku u źródła zobowiązani są:

  •  przedsiębiorcy,
  •  osoby prawne,
  •  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

którzy zakupują bilety u zagranicznych przewoźników. Podmioty te nabywają bilety lotnicze dla siebie lub dla pracowników odbywających podróże służbowe.

Co istotne, do odprowadzenia podatku u źródła nie są zobowiązane osoby prywatne, wyjeżdżające np. na wakacje.

Wyliczenie podatku

Aby ustalić wysokość podatku u źródła, cenę biletu lotniczego należy ubruttowić. Jak wygląda to w praktyce?

Lecimy samolotem w zagraniczną podróż służbową. Cena zakupionego w tym celu biletu lotniczego wynosi 1000 zł. Musimy przyjąć, że zapłaciliśmy tylko 90% należności i dopłacić z własnych środków brakujące 10%.

Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych?

Podatek do zapłacenia wynosi zatem 111 zł i taką kwotę odprowadzamy do urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zapłata za bilety lotnicze.

Zapłacony podatek u źródła może stanowić koszt uzyskania przychodów. Potwierdza to między innymi dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-372/10/BG, który stwierdził, że: (…) kwota stanowiąca równowartość podatku u źródła w ramach ubruttowienia stanowić będzie koszt uzyskania przychodów.

Jak uniknąć podatkuźródła?

Wspomniana na wstępnie ustawa o CIT przewiduje jednak, że przepisy dotyczące podatku „u źródła” stosujemy z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Te międzynarodowe umowy są naszą szansą na uniknięcie podatku – ponieważ mogą wprowadzać niższą stawkę podatku lub (co ma miejsce najczęściej) zwalniać z podatku. Sprawdzajmy więc zapisy umów międzynarodowych.

I jeszcze jedno, umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania możemy stosować tylko jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej od linii lotniczych. Linie lotnicze udostępniają takie certyfikaty e-mailowo – sprawdzone 🙂

Podsumowując

Polski przedsiębiorca powinien uzyskać od zagranicznych linii lotniczych certyfikat rezydencji podatkowej. W ten sposób uniknie konieczności pobrania podatku u źródła. W przeciwnym razie, jako płatnik, będzie musiał dokonać wpłaty 10% zryczałtowanego podatku na rzecz urzędu skarbowego.

Zobacz jak wygląda certyfikat rezydencji podatkowej:

Zamieściłam wzory certyfikatu rezydencji podatkowej Ryanair za 2015 i 2016 r. oraz certyfikat rezydencji podatkowej Austrian Airlines.

Certyfikat rezydencji podatkowej Ryanair 2015Certyfikat rezydencji podatkowej Ryanair 2016Certyfikat rezydencji podatkowej Austrian Airlines 2016