Równoległa rejestracja do VAT w krajach UE i procedury OSS – czy to możliwe?

rejestracja OSS

Zdarza się, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Polsce jest już zarejestrowany do VAT w jednym z krajów Unii Europejskiej, ponieważ przekroczył limit sprzedaży obowiązujący jeszcze na „starych zasadach”.

Przykładowo przedsiębiorca prowadzi działalność w Polsce, ale jest już zarejestrowany i rozlicza VAT od sprzedanych towarów w Niemczech.

Przedsiębiorca ten planuje rozszerzyć kanały sprzedaży. Dlatego będzie sprzedawał swoje produkty do różnych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem portalu Etsy.

Czy przedsiębiorca ten nadal może rozliczać sprzedaż produktów do konsumentów z Niemiec według niemieckich przepisów tj. będąc zarejestrowanym do VAT w Niemczech i składając niemieckie deklaracje podatkowe. Natomiast na potrzeby sprzedaży w innych krajach Unii Europejskiej zarejestrować się do OSS?

Nie będzie takiej możliwości.

Należy podjąć decyzję, czy rejestrujemy się do VAT w poszczególnych krajach Unii Europejskiej do których prowadzona jest sprzedaż na rzecz konsumentów, czy korzystamy tylko z OSS.

Przedsiębiorca musi podjąć decyzję z której opcji rozliczeń VAT chce korzystać. Jeśli podejmie decyzję o rejestracji do procedury OSS, musi wyrejestrować się z VAT w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?

 

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com