Jak rozliczyć Allegro Smart! w sklepie internetowym

Jak rozliczyć Allegro Smart

27 sierpnia na dobre pojawiła się usługa Allegro Smart!, a wraz z nią cała masa wątpliwości. Czy korzystanie z niej faktycznie się opłaca, czy tylko ładnie brzmi? Jeśli tak, to komu? Co więcej, pytania zaczęli zadawać nie tylko kupujący, ale również sprzedawcy. Bo jak to potem rozliczyć?

Allegro Smart! Dla sprzedawców. Jak to działa?

Allegro Smart to inaczej abonamentowa usługa bezpłatnych dostaw produktów – kupujący płaci wyznaczoną kwotę tylko raz, a jeżeli spełni warunki regulaminu, to Allegro pokrywa koszty dostawy zakupionych produktów.

A co ze sprzedawcą?

Prowadząc działalność gospodarczą oraz własny sklep na Allegro, również możesz skorzystać z usługi Allegro Smart, a wtedy:

  1. Wykupujesz pakiet na rok za 49 zł, po czym otrzymujesz od Allegro fakturę.
  2. Od teraz koszt Twoich zakupów w serwisie będzie pokrywany przez Allegro (według regulaminu).
  3. Możesz również sprzedawać produkty z dostawą Smart, czyli Allegro zwróci Twojemu klientowi koszty dostawy zakupionych u Ciebie towarów.

 

Faktura za zakup usługi Allegro Smart

Za wykupienie usługi Allegro Smart! Twój sklep internetowy otrzyma fakturę wystawioną na dane pobrane z Twoich bieżących ustawień konta.

Ponieważ wydatek dotyczy celów firmowych (a nie prywatnych), kwotę z faktury zaliczasz do firmowych kosztów uzyskania przychodu. Pod warunkiem oczywiście, że usługa została wykupiona na koncie firmowym. Czynni podatnicy VAT mogą odliczyć też podatek VAT z faktury na zasadach ogólnych.

 


ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY W RAMACH ALLEGRO SMART


Najczęściej w dwóch sytuacjach, sprzedawca ma wątpliwości związane z rozliczaniem kosztów dostawy w ramach usługi Allegro Smart.

1. Jak wystawić fakturę klientowi, który korzysta z Allegro Smart?

Punkt wyjścia:

Jesteś sprzedawcą. Właśnie sprzedałeś produkt wraz z kosztami dostawy. Na Twój rachunek firmowy wpłynęła pełna kwota – zarówno za produkt, jak i przesyłkę. Nie wiesz jednak, czy Twój klient korzysta z usługi Allegro Smart – jako sprzedawca nie możesz tego wiedzieć, nie otrzymujesz takiej informacji. Załóżmy jednak, że klient zapłacił tylko za produkt, natomiast Allegro pokryło koszty przesyłki.

Problem:

Jak prawidłowo rozliczyć taką transakcję pod kontem księgowości i podatków?

Rozwiązanie:

Sprzedawca powinien wystawić klientowi (nabywcy) fakturę sprzedaży obejmującą cenę produktu + koszt dostawy. Bo tyle faktycznie otrzymał. Nie ma znaczenia, czy klient korzysta z Allegro Smart, czy nie.

Uzasadnienie:

Przypomnijmy, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą sprzedawca otrzymał (lub ma otrzymać) od swojego klienta, usługobiorcy lub osoby trzeciej[i]. Podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe, czyli prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia[ii], a także koszt wysyłki[iii].  W tym kontekście nie ma znaczenia, że to Allegro pokrywa koszt wysyłki, gdyż, jak wynika z treści ustawy, na podstawę opodatkowania składają się również kwoty otrzymywane od osób trzecich.

W konsekwencji sprzedawca powinien powiększać wykazywaną na fakturach kwotę o koszty dostawy – mimo że nabywca faktycznie ich nie ponosi.

 

2. Jak rozliczyć fakturę zakupu z usługą Allegro Smart?

Punkt wyjścia:

Prowadzisz sklep internetowy i kupiłeś produkty dla swojej firmy. Płacisz wyłącznie za produkt, natomiast koszt dostawy pokrywa Allegro w ramach usługi Allegro Smart. Otrzymujesz natomiast fakturę za zakup produktu + koszt dostawy.

Problem:

Jak prawidłowo rozliczyć tę transakcję pod kontem księgowości i podatków?

Rozwiązanie:

Do firmowych kosztów możesz zaliczyć wyłącznie wartość zakupionego produktu, natomiast opłata za dostawę nie jest Twoim firmowym kosztem. Przy czym czynni podatnicy VAT, mogą odliczyć podatek VAT od całego zakupu wraz z kosztem dostawy.

Uzasadnienie:

Z orzecznictwa sądów administracyjnych jednoznacznie wynika, że kwoty, które nie zostały przez podatników faktycznie poniesione, nie są kosztami uzyskania przychodów.

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r.: wydatek musi zostać faktycznie poniesiony przez podatnika w sensie realnym, tzn. musi nastąpić uszczuplenie jego zasobów finansowych, z których wydatek jest dokonywany. W sytuacji, gdy podatnik w ogóle nie poniesie kosztu, ponieważ wydatki ponoszone są przez inny podmiot w ogóle nie pojawi się też koszt podatkowy (wydatek nie został definitywnie poniesiony z majątku podatnika)[iv].

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2016 r. orzekł, że „nie można zaliczyć do jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodów (…) wydatków ponoszonych przez osobę trzecią[v].

 

Co to oznacza?

 

Gdy sklep internetowy występuje jako nabywca, nie może zaliczać do kosztów podatkowych opłaty za przesyłkę, której, ze względu na korzystanie z usługi Allegro Smart!, w rzeczywistości nie poniósł. Rozlicza więc tylko koszty nabycia produktu pomniejszone o koszt jego dostawy.

A co z podatkiem VAT?

Tu sprawa wygląda inaczej.

1). Jeżeli sklep internetowy korzysta ze zwolnienia z VAT, to nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z faktury.

2). Jednak gdy sklep internetowy jest VAT-owcem, a zakupione produkty służą czynnością opodatkowanym, to przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z faktury. Przy czym nie ma znaczenia sposób finansowania dokonywanych zakupów. W konsekwencji prawo do odliczenia przysługuje na zasadach ogólnych również z faktur, które zostały częściowo lub w całości opłacone przez podmioty inne niż nabywcy.

Oznacza to, że sklep internetowy może odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup tj. odliczyć VAT zarówno od zakupionego produktu, jaki i od kosztów dostawy. Mimo, że koszt dostawy został poniesiony przez Allegro.

 

Masz więcej pytań dotyczących rozliczeń usługi Allegro Smart?
Zadaj je śmiało w komentarzu. Postaram się rozwiać Twoje wątpliwości.

 


PODSTAWA PRAWNA

  • 29a oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) –dalej u.p.t.u.,
  • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) -dalej u.p.d.o.f.

 

[i] zob. art. 29a ust. 1 u.p.t.u.

[ii] zob. art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u.

[iii] zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 czerwca 2014 r.-sygn. ILPP2/443-330/14-2/SJ czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lipca 2015 r.-sygn. IBPP3/4512-353/15/EJ

[iv] sygn. II FSK 1163/12

[v] sygn. II FSK 1244/14